Oferta

Księgowość i dotacje - rozliczanie

Aby nie narazić placówki na dodatkowe wydatki, warto pamiętać o prawidłowym księgowaniu kosztów z otrzymanych dotacji. Czasem niewielki błąd bądź niedopatrzenie, może kosztować nas dużo, a jedna pomyłka przysporzyć wielu trudności i mieć długofalowe skutki. Księgowość przedszkola publicznego i niepublicznego może wyglądać różnie w zależności od tego, czy organem prowadzącym będzie osoba fizyczna, czy osoba prawna.

Jesteśmy doskonale zorientowani w zagadnieniach związanych z ewidencjonowaniem i dokumentowaniem wydatków bieżących pokrytych z dotacji.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych, zatrudniamy certyfikowanych księgowych, pracujemy na licencjonowanym programie księgowym.

Udzielamy wsparcia w zakresie:

• Prowadzenia rozliczeń dotacji oświatowych, ewidencja wpływów i wydatków poza dotacyjnych
• Prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
• Prowadzenia rozliczenia ewidencji ryczałtowych, na zasadach KPiR, oraz z tytułu podatku VAT
• Pomocy w sporządzeniu rocznych sprawozdań z rozliczenia dotacji zgodnie z wytycznymi
• Przygotowania dokumentów do kontroli,
• Sporządzania i składania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
• Prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• Prowadzenia rachunków przepływów pieniężnych
• Sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
• Kontaktu z urzędami podatkowymi, z urzędami miasta i gminy.

Kadry i płace

Zajmujemy się kwestiami związanymi z zawieraniem umów cywilnoprawnych, umów o pracę z uwzględnieniem specyficznych wymogów stawianych placówkom oświatowym. Świadczymy kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Naliczamy wynagrodzenia, prowadzimy dokumentację kadrową, w tym również akta osobowe pracowników, obsługujemy pracowników w ZUSie, sporządzamy deklaracje podatkowe. Doskonale wiemy, jak trudno odnaleźć się w tych zawiłościach, dlatego nasze Biuro oferuje profesjonalne usługi kadrowo-płacowe.

Doradztwo i wsparcie w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania dotacji oświatowej.

Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie księgowości w przedszkolach, to trudne zadanie, które wymaga znajomości praw i przepisów aktualnie obowiązujących, a także doświadczenia.

Niewątpliwym utrudnieniem w księgowaniu wydatków pokrytych z dotacji jest różna interpretacja przepisów przez organy kontrolujące wydatkowanie środków publicznych. Aby skutecznie udowodnić swoje racje potrzebna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. To + współpraca z gronem specjalistów, w tym z radcami prawnymi, czy z doradcami podatkowymi da Ci poczucie bezpieczeństwa i pewność, że Twoje przedszkole będzie prowadzone rzetelnie i na najwyższym poziomie.

Pomoc i wsparcie przy zakładaniu przedszkola

• Pomożemy Ci założyć przedszkole w dowolnie wskazanym przez Ciebie miejscu w Polsce,
• Znajdziemy odpowiedni lokal lub doradzimy, jak właściwie go dostosować,
• Podpowiemy, jakie dokumenty są niezbędne do założenia przedszkola i dalszego, prawidłowego funkcjonowania placówki, wypełnimy je razem z Tobą,
• Pomożemy w odbiorach lokalu,
• Zrekrutujemy kadrę,
• Przekażemy nasze know-how

Szablony dokumentów ( m.in. statut, umowy pracownicze, umowy na świadczenie usług przedszkolnych, itp.)

Tworzenie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami zawsze wymaga od nas dużo czasu i poświęcenia. My już to zrobiliśmy. Mamy gotowe wzory i najwyższą jakość obsługi dokumentów, którymi chętnie podzielimy się z Tobą. Jeśli nie masz czasu na zgłębianie tajników ustaw, rozporządzeń, a chciałbyś zająć się zarządzaniem Twoją placówką – jesteś w dobrym miejscu. Dostarczymy Ci wszystkie niezbędne formularze, umowy i inne wymagane dokumenty.