Rozliczanie dotacji oświatowych

Mamy pełną świadomość tego,  że zarządzanie przedszkolem, również w aspekcie prawnym to nie małe wyzwanie, które wymaga znajomości obowiązujących regulacji i przepisów, a także praktycznego doświadczenia. Jedną z największych przeszkód w rozliczaniu dotowanych wydatków są różne interpretacje przepisów przez organy kontroli środków publicznych. Aby zapewnić pomyślne wyniki, konieczne jest posiadanie wystarczającej wiedzy i doświadczenia oraz współpraca z zespołem profesjonalistów, takich jak radcy prawni lub doradcy podatkowi. Gwarantuje to pewność i spokój, że przedszkole jest zarządzane w sposób kompetentny i zgodnie z najlepszymi możliwymi standardami.

Dotacja oświatowa dla przedszkola

Instytucje przedszkolne są zobowiązane do wykorzystywania wszelkich otrzymywanych dotacji edukacyjnych – na cele związane z edukacją, procesem kształcenia i opieką nad uczniami. Przedszkola często stają przed wyzwaniem określenia, jakie wydatki mogą być pokryte z dotacji. Wytyczne dotyczące wydatkowania subwencji oświatowych nie zawsze są jasne, co prowadzi do nieporozumień i różnych interpretacji. W ramach naszej współpracy dokonujemy przeglądu wydatków i wyjaśniamy zasady wydatkowania dotacji.

Na co należy zwrócić uwagę przy pokrywaniu wydatków z dotacji oświatowych?

Przy korzystaniu z subwencji oświatowej ważne jest jednoczesne spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, dotacja powinna być przeznaczona na wsparcie szkoły lub przedszkola w zakresie kształcenia, opieki, wychowania i profilaktyki społecznej. Po drugie, dotacja powinna być przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki. Wydatki, które nie są uznawane za związane z edukacją, wychowaniem i opieką nad uczniami, obejmują między innymi: leasing samochodów, paliwo do pojazdów organu prowadzącego, części samochodowe, podatki od nieruchomości, opłaty parkingowe, monitoring samochodów, usługi prawne dla organu zarządzającego, usługi konserwacyjne, amortyzację i reklamę szkoły.

Jak pomagamy podmiotom w rozliczeniu subwencji oświatowej

Posiadamy ogromne doświadczenie w rozliczaniu przedszkoli oraz dotacji i subwencji oświatowych. Zapewniamy doradztwo i wsparcie w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania dotacji oświatowej, w tym:

  • wykonujemy prawidłowe rozliczenie dotacyjne
  • zajmujemy się dokumentacją rozliczeniową
  • podpowiadamy i radzimy na co można przeznaczyć dotacje oświatową
  • zajmujemy się księgowoscią – rozliczamy zgodnie ze sztuką

Dotacje oświatowe - a szczególne zasady rozliczania

Ustawa o finansach publicznych w art. 251 i 252 reguluje zasady rozliczania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rozliczenie potwierdza spełnienie wszystkich wymogów związanych z wykorzystaniem dotacji. Organ udzielający dotacji może żądać wyjaśnień i dodatkowych informacji o złożonych rozliczeniach i ich korektach. Jeśli zatem nie masz czasu na zgłębianie tajników ustaw, rozporządzeń, a chciałbyś zająć się zarządzaniem Twoją placówką – jesteś w dobrym miejscu. Dostarczymy Ci wszystkie niezbędne formularze, umowy i inne wymagane dokumenty.