Dotacja a subwencja dla przedszkola

Istnieje wiele opcji pomocy finansowej dla podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych jakimi są przedszkola. Mogą to być różnego rodzaju dofinansowania, dotacje oraz subwencje. Co ciekawe ta ostatnia forma dofinansowania jest najmniej popularna. W rzeczywistości dobrze dobrana subwencja może stanowić cenne wsparcie finansowe dla wzrostu i rozwoju przedszkola. Zgodnie z  przepisami jednostce samorządu terytorialnego przysługuje […]

Termin rozliczenia dotacji oświatowej

Działalność niepublicznych szkół, przedszkoli i innych placówek w dużej mierze opiera się na dotacjach wypłacanych z budżetów samorządów terytorialnych. Regulacje odnoszące się do zasad udzielania oraz wydatkowania dotacji zawarte zostały w przepisach ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. i zastąpiła odpowiednie przepisy […]